โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

วันที่19-23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม "พบปะผู้ปกครองนักเรียน" ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดให้มีการประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน รับทราบนโยบายและกฎระเบียบของโรงเรียน ในวันดังกล่าว ผู้ปกครองจะได้รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วย