Written by Super User

ไลน์กลุ่มสำหรับนักเรียน สามารถคลิกลิงค์หรือสแกนคิวอาโค้ตไลน์ได้ที่นี้เพื่อรับข่าวสารและ      พบปะครูประจำชั้น
🔍ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🔍  
https://line.me/R/ti/g/ZpC1wtDspu
🔍ประถมศึกษาปีที่ 6🔍
https://line.me/R/ti/g/928kXffGJt
🔍ประถมศึกษาปีที่ 5🔍
https://line.me/R/ti/g/OE6Az_i0t4
🔍ประถมศึกษาปีที่ 4🔍
https://line.me/R/ti/g/lWqZkDj5pn
🔍ประถมศึกษาปีที่ 3🔍
https://line.me/R/ti/g/YDK9Bh5evr
🔍ประถมศึกษาปีที่ 2🔍
https://line.me/R/ti/g/Jng9Yx49ex
🔍ประถมศึกษาปีที่ 1🔍
https://line.me/R/ti/g/WgoCnCq9fn
🔍ชั้น อนุบาล 3🔍
https://line.me/R/ti/g/1tVQGVmNbm
🔍ชั้น อนุบาล 2🔍
ttps://line.me/R/ti/g/geScPhkPkx
🔍ชั้น อนุบาล 1🔍
https://line.me/R/ti/g/QRSBXu92ft

Written by Super User
จาก วันที่ 18 - 22 เมษายน 65 เป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 65 สำหรับเสื้อ  และชุดนักเรียน สามารถมาซื้อได้ที่ห้องสหกรณ์โรงเรียน (ช่วง ซัมเมอร์ เดือนเมษายน) วันจัทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -14.00 น.