โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้อบรมสั่งสอนมา

 

รวมภาพกิจกรรม Link