โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ได้จัดค่ายพักแรมลูกเสือสมุทร ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถหาดในยาง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสามัคคี ได้รู้จักวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำ