โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ ประธานเปิดงานระลึกผู้มีพระคุณ ที่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทราบถึงประวัติของนักบุญผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน