โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

กิจกรรม จัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำปฏิญาณและกฎ  เรียนรู้จากการกระทำ  ระบบหมู่ การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน

คำปฏิญาณและกฎ