โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

จัดกิจกรรมบ้านสีคุณธรรมได้แบ่งเป็น 4สี และได้ตั้งชื่อแต่ล่ะบ้านเป็นชื่อคนสำคัญและมีคำขวัญประจำสี จัดทุกวันศุกร์แบ่งให้แต่ล่ะสีคิดกิจกรรมภายในแต่ล่ะสี