โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเข้านักเรียนใหม่ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สำหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภายในวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 เวลา 9.00น. - 14.00 น. (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมจะต้อง มาสัมภาษณ์ และมอบตัวด้วยตนเอง ระดับชั้นประถมไม่ต้องมาในวันมอบตัวผู้ปกครองมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพียงอย่างเดียว)

รูปประกาศผล

รูปประกาศผล