โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

ยินดีต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาสที่ท่านกรุณามารับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน จ.ภูเก็ต เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาไทยตามความต้องการของเยาวชน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย... #ครูพี่โอ๊ะ ... ใช้หัวใจฟัง