โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

ในช่วงเช้าวันนี้ 22 ก.ค. 63 โรงเรียนทอสีจัดกิจกรรม “ไหว้ครู” เพื่อให้เด็กๆระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู รวมถึงขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน