โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ขอต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย และคณะ ตัวแทนผู้ประสานงานจากโรงเรียนมัธยมปิงยี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเข้าทำ MOU ระหว่างโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ ทั้งสองฝ่ายลงนามในหนังสือสัญญาความร่วมมือ ผ่านการประชุม video conference จากประเทศสิงค์โปร์ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563