โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันเด็กปีการศึกษา2562 จัดขึ้นวันที่ 10 มกราคม 2563 มีการแสดงของชั้น    อนุบาล,ประถม และมีให้นักเรียนจับสลากแลกรางวัลเด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ