เขียนโดย Super User

ยินดีต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาสที่ท่านกรุณามารับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน จ.ภูเก็ต เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาไทยตามความต้องการของเยาวชน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย... #ครูพี่โอ๊ะ ... ใช้หัวใจฟัง

 

           

    

     

เขียนโดย Super User

ในช่วงเช้าวันนี้ 22 ก.ค. 63 โรงเรียนทอสีจัดกิจกรรม “ไหว้ครู” เพื่อให้เด็กๆระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู รวมถึงขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

เขียนโดย Super User

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ขอต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย และคณะ ตัวแทนผู้ประสานงานจากโรงเรียนมัธยมปิงยี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเข้าทำ MOU ระหว่างโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ ทั้งสองฝ่ายลงนามในหนังสือสัญญาความร่วมมือ ผ่านการประชุม video conference จากประเทศสิงค์โปร์ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

เขียนโดย Super User

 

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต