กิจกรรมออกกำลังกาย

โรงเรียนจัดให้มีการออกกำลังการเพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงตามวัย

Presentation โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต

Vdo แนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Lovable morning exercise

จัดกิจกรรมออกกำลังกายเด็กอนุบาล

กิจกรรมวันแม่

Read More

กิจกรรมสีอนุบาล62

Read More

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์62

Read More

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย62

Read More