แลนด์มาร์ค โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

แลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของโรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต สนับสนุนการจัดสวนโดย ชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Presentation โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต

Vdo แนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

คุณธรรมนำใจ - โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ซิสเตอร์คณะกรรมการติดตามโครงการบ้านสีคุณธรรม ณ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

กิจกรรมวันแม่

Read More

กิจกรรมสีอนุบาล62

Read More

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์62

Read More

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย62

Read More