โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

ยินดีต้อนรับดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตด้วยความยินดียิ่งในวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาสที่ท่านกรุณามารับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน จ.ภูเก็ต

เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาไทยตามความต้องการของเยาวชน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย... #ครูพี่โอ๊ะ ... ใช้หัวใจฟัง