โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความพูดว่า "4 CERTIFICATE"
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ขอต้อนรับ ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย และคณะ ตัวแทนผู้ประสานงานจากโรงเรียนมัธยมปิงยี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเข้าทำ MOU ระหว่างโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ ทั้งสองฝ่ายลงนามในหนังสือสัญญาความร่วมมือ ผ่านการประชุม video conference จากประเทศสิงค์โปร์ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563