โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

 

เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบมาตรการของสถานศึกษา ช่วงโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563