โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม โดยจัดให้นักเรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ