โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

   

ออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนยังไม่เปิด ยกเว้นนักเรียนโปรแกรม English Program (EP.) เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นะครับ

และโรงเรียนจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ)