โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

Congratulations  กับเด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล เด็กชายปกรณ์ ปิยะกันตบุตร เด็กชายไอแซค พชร ซอกก์ และเด็กชาย พีระดนย์ พรหมเมศร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 6 คะแนน O-net เต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ โดยสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดี ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางหลังเก่า โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้