โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

ผู้มีรายชื่อสามารถยืนยันสิทธิ์นักเรียนใหม่ได้รายงานตัวชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในวันที่14-16 มีนาคม 65 ณ ห้องธุรการโรงเรียนตั้งแต่เวลา  9.00 น. - 15.00 น.