โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

    ในนามของคณะผู้บริหาร ครู  และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ กมลพงษ์ กันตะนิษฐ์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลวิชิต (สถานีอนามัยแหลมชั่น) และเจ้าหน้าที่จากสารสินแล็ป ที่เข้ามาแนะนำ และตรวจคัดกรอง ATK ให้กับ บุคลากรทุกคนของโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ที่ขับรถรับ-ส่งนักเรียนทุกสาย เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง