โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User
     E-book   คู่มือก่ีปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด    19   ฉบับเผยแพร่   อ่านเพิ่มเติม
E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ฉบับเผยแพร่ กันยายน 2563 โดย กระทรวงสาธารณสุข & กระทรวงศึกษาธิการ (ป้องกัน ระลอก 2 ) อ่านเพิ่มเติม
E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา (เล่มสีเหลือง มิถุนายน 2564) อ่านเพิ่มเติม