โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

    โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตมีความยินดีที่ ท่านทรงศักดิ์ โต๊ะทองและ คณะศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยม   โรงเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการศึกษา ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และร่วมรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษของจังหวัดภูเก็ต