โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

 

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตมีความยินดี ที่ท่านทรงศักดิ์ โต๊ะทอง และคณะศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการศึกษา ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และร่วมรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษของจังหวัดภูเก็ต