โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

   

  

วันนี้ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับกับทางทีมงานคุณเรวัต อารีรอบ ให้เข้าทำการ ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ เพื่อ สร้างความปลอดภัยและมั่นใจว่าโรงเรียนจะเป็นที่ ปลอดภัยสูงสุด และเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรา ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต